Password
Username
แนะนำปัญหารถสตาร์ไม่ติด ปั้มติ๊กไม่ทำงาน
เล่าเรื่องรถรอบสัปดาห์ กับ G Tech Time...

ตอน "แนะนำปัญหารถสตาร์ไม่ติด ปั้มติ๊กไม่ทำงาน"

..... การที่รถสตาร์ทไม่ติด มีหลายสาเหตุครับและเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลงทั้งระบบเดียว (น้ำมน) และสองระบบ (น้ำมันและแก๊สร่วม)

** ผมขอเล่าสู่กันฟังครัง : สำหรับผู้ใช้รถยนต์อาจไม่พบปัญหานี้บ่อยนักและไม่สามารถเห็นได้จากส่วน หน้าปัดรถที่เราเปิดประจำทุกวัน รถสตาร์ทไม่ติดส่วนมากคิดว่าเป็นที่ แบตเตอรี่ ไดชาร์ท หัวเทียน หรืออื่นๆ แต่ความเป็นจริง "ปั้มติ๊กไม่ทำงานหรือเสื่อมสภาพนั่นเอง" นำมาซึ่งรถสตาร์ทไม่ติดครับและส่งผลไปยังเครื่องยนต์ และจะเสื่อมสภาพได้เนื่องจากอายุการใช้งาน

** การเสื่อมที่คาดไม่ถึงจาการขาดความรู้เบื้องต้น เกิดจากผู้ใช้รถยนต์เองปล่อยให้น้ำมันแห้งถัง หรือระดับน้ำมันต่ำกว่าความสามารถที่ปั้มติ๊กทำงานได้และการระบายความร้อน ไม่ดีพอก็ทำให้อายุการใช้งานปั้มติ๊กลดลงครับ...
 

"เกร็ดความรู้ เรื่องรถ 360 องศา และผลงานต่างๆ"
www.facebook.com/gcardriving

โดย วิทยากรพิเศษ ผศ.วีระพงษ์, G Tech Time Training and Engineering .co.,LTD.


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต