Password
Username
องค์กรของท่านต้องพัฒนาอบรมพนักงานขับรถ
ทำไม!!องค์กรของท่านต้องพัฒนาอบรมพนักงานขับรถ

“ คุณเคยเจอพนักงานขับรถแบบนี้ ไหม ทำงานได้ดีแต่มีความผิดพลาดบ่อย เพราะความเข้าใจงานไม่ตรงกัน รถเสียแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ รถชนไม่รู้จะทำอย่างไร ให้บริการนายไม่เป็นที่ประทับใจ
ตรวจเช็คเครื่องยนต์เริ่มจากตรงไหน วันนี้เราช่วยคุณได้ ลองพิจารณา หลักสูตรพนักงานขับรถมืออาชีพ ”


1.เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานขับรถให้ชำนาญงานมากยิ่งขึ้น

2.ปลูกจิตสำนึกในการทำงาน และการให้บริการ รวมถึงการดูแลรักษารถยนต์ที่ถูกต้อง

3.รู้กฎหมายใหม่ๆ หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

4.รู้เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

5.รู้หลักและสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำขณะขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ

6.รู้วิธีจัดการกับอุบัติเหตุ เช่น กรณีรถชนกัน เป็นต้น

7.รู้วิธีการให้บริการแบบไหนที่ผู้บริหาร เจ้านาย หรือผู้ใช้บริการประทับใจ

8.ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และลดความเสี่ยงเบื้องต้นจากพนักงานขับรถที่ขาดทักษะ

9.เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นมืออาชีพ** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้

** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้ โทร 085-2440327 และ 085-2440977
ผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
29 ก.ค. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต