Password
Username
อบรมพนักงานขับรถ (ภาคปฏิบัติ) เบื้องต้น

(หลักสูตรที่1)

อบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลรักษารถยนต์(เบื้องต้น)

(ระยะเวลา 1 วัน) เริ่ม 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Gcardriving Room


อัตราค่าอบรม         2,500 บาท/คน  อบรมครั้งละ 10-30 คน/คอร์ส

หัวข้อการอบรม : หัวข้อในการบรรยาย จะเน้นสิ่งที่พนักงานขับรถมืออาชีพควรทราบ เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ เทคนิคการขับรถในรูปแบบต่างๆ อย่างไรให้ปลอดภัย  เทคนิคการขับรถที่ควรทราบและจำเป็น  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีรถเฉี่ยวชน  และการดูแลรักษารถยนต์อย่างไรให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ
 
วิทยากร : บุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์มามากกว่า 8 ปี  จากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดได้จากปัญหาจริงที่เคยเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขและการที่เหมาะสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ
               
เหมาะสำหรับ.-
1.     บุคคลทั่วไป, ผู้มีอาชีพขับรถ  ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย  และการดูแลรักษารถยนต์  อย่างเป็นมืออาชีพ

 


** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้

** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้ โทร 085-2440327 และ 085-2440977ผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
23 ส.ค. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต