Password
Username
สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ หลักสูตรที่4

(หลักสูตรที่4)

อบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ

หลักสูตร สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ (หลักสูตรเร่งรัด)
(ระยะเวลา 4 วัน)


อัตราค่าอบรม         6,500 บาท/คน  อบรมครั้งละ 5-10 คน/คอร์ส

หัวข้อการอบรม : 
1.     สำหรับผู้ที่ยังขับรถไม่ค่อยได้และยังไม่มีใบขับขี่    แต่มีพื้นฐานการขับรถมาบ้าง
2.     ไปสอนขับรถ เรียนอย่างรู้หลัก มั่นใจคุณภาพ รู้กฎจราจร เทคนิคการขับรถพื้นฐาน และบริการพาสอบใบขับขี่

3.     อบรมหัวข้อในการบรรยาย จะเน้นสิ่งที่พนักงานขับรถมืออาชีพควรทราบ เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ เทคนิคการขับรถในรูปแบบต่างๆ อย่างไรให้ปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด   เทคนิคการขับรถที่ควรทราบและจำเป็น  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีรถเฉี่ยวชน  และการดูแลรักษารถยนต์อย่างไรให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ   และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน
 
วิทยากร : บุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์มามากกว่า 8 ปี  จากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดได้จากปัญหาจริงที่เคยเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขและการที่เหมาะสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ  และบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการคัดเลือกพนักงานขับรถ
 
เหมาะสำหรับ.-
1.     บุคคลทั่วไป (ที่ยังไม่มีใบขับขี่) แต่เคยขับรถมาบ้างเล็กน้อย  หรือ มีใบขับขี่แล้ว  แต่ยังไม่ค่อยได้ขับรถจริง  ต้องการเน้นประสบการณ์ขับขี่มืออาชีพมากยิ่งขึ้น   เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและองค์กรที่ทำงานด้วย
2.     บุคคลที่ต้องการอบรมเพื่อไปทำงาน เป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เช่น ขับรถผู้บริหาร, ขับรถส่งของ, ขับรถตู้  และอื่นๆ


** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้

** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้ โทร 085-2440327 และ 085-2440977

ผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
23 ส.ค. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต